torsdag, maj 23, 2024

Sundhedslandsbyen i Nørager nedsætter sundhedsgrupper

Det storstilede projekt »Nørager Sundhedslandsby« er efter en lancering og lokalt afholdte orienteringsmøder er nu så langt, at der er nedsat en række sundhedsgrupper, der på hvert sit felt skal medvirke til at øge både tilgængeligheden til de enkelte initiativer og incitamentet for den enkelte borger til at deltage.

Af: Jacob Søndergaard, lokaljournalist

n NØRAGER: Sundhedslandsbyens styregruppe havde for kort tid siden indkaldt til opsamlingsmøde for at følge op på den store interesse ved borgermødet i hallens cafeteria.

Det blev et meget positivt møde, hvor de fremmødte fik ønsker opfyldt, og der blev nedsat seks grupper, fortæller Birgit Jensen fra styregruppen.

De enkelte grupper vil i nærmeste fremtid mødes og planlægge, hvilke spændende aktiviteter, de ønsker skal ske i Nørager. Det kan være nye ideer, men også gamle ideer, der er gået i »glemmebogen«, men som deltagerne nu synes er modne til at blive taget op igen.

Der blev nedsat følgende grupper:

Gå og løbe:
Birgit Jensen, Else Vestergaard, Kirsten Jensen, Anette Østergaard,
Lina Sindalsen.

Angstramte:
Dorte Mølgaard.

Sårbare unge / børn:
Hanne Poulsen, Dorthe Sennenwaldt.

Krea for skolebørn: Tina Kristiansen, Dorthe Mølgaard, Helle Andersen.

Nak og Æd:
Gert Rubæk.

Petanque / kroket:
Birgit Jensen.

Birgit Jensen fra Styregruppen understreger, at man ikke behøver at kunne hjælpe en hel dag, flere dage eller uger, for at kunne deltage – al hjælp er vigtig, om det så er en køretur for at hente noget, en time eller to, så tæller det. 

Varme hænder kan man ikke få for mange af, og man er velkommen til at kontakte styregruppen for at deltage eller hjælpe, slutter Birgit Jensen.

Styregruppen består af Helle Andersen, Gert Rubæk og Birgit Jensen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler