torsdag, maj 23, 2024

Afsked med afholdt læge og velkomst til to nye læger i Nørager

NØRAGER: Der var feststemning i Nørager onsdag i sidste uge, hvor flere hundrede mennesker var mødt op i byens lægehus – ikke for at blive ’tilset’ af en læge, men for at byde velkommen til to nye læger, Negar Pourbordbari og Jens Majgaard, og for at tage afsked med byens mangeårig læge, Peter Aaquist. 

Heldigvis var besøget i lægehuset spredt over hele eftermiddagen, hvor der hele tiden kom nye mennesker til, efterhånden som andre sluttede deres besøg. Det passede så fint, at lægehuset hele tiden var fyldt nærmest til ”bristepunktet”.

En af byens mange aktive borgere, Birgit Jensen, havde forud for arrangementet taget initiativ til en folkegave, som havde tilslutning fra en meget stor del af mennesker fra byen og omegnen. I sin tale hyldede hun Peter Aaquist for den indsats, som han har ydet for byens og egnens borgere, og hun rettede en varm velkomst til de to nye læger, der nu må ’tage arven op efter Peter’.

Birgit Jensen forsikrede de nye læger om, at de kan vente fuld opbakning fra byens og egnens borgere.  – Man kan allerede nu se, at mange er vendt tilbage til lægepraksissen i Nørager efter i en kort tid at været flyttet til nogle af omegnes lægehuse. Deres flytning til andre lægehuse var sket på det tidspunkt, hvor der var nervøsitet for, at lægehuset i Nørager ikke kunne åbne igen. 

– Men nu, hvor lægehuset i Nørager er en realitet, endda med to læger, så er mange allerede vendt tilbage og flere er på vej, så vi er sikre på, at jeres praksis hurtigt vil fortsætte væksten, sagde Birgit Jensen og opfordrede dermed indirekte til, at de, der endnu ikke er vendt tilbage, nok ikke skal vente for længe med igen at blive ’kunde’ i lægehuset i Nørager, hvis man vil være sikker på at kunne få en plads her.

Det gælder naturligvis også de mange borgere, som før i tiden har forsøgt at blive tilsluttet lægehuset i Nørager, men som havde fået afslag, fordi praksissen var ’overbelagt’. Nu er der så tid til at genoplive den oprindelige drøm om at være ’kunde’ hos lægehuset i Nørager, efter at der er to læger tilknyttet.

– Men, som flere har udtrykt, så skal man nok ikke vente for længe, hvis man denne gang vil være sikker på, at der er plads hertil på lægehuset i Nørager, som flere af eftermiddagens gæster gav udtryk for.

Efter at have afleveret gaver til den tidligere læge og de to fremtidige læger rettede Birgit Jensen en tak til den gruppe af mennesker, som med succes har kæmpet for at få nye læger til Nørager, og også her blev der uddelt gaver.

Gruppen, som har været dybt engageret i arbejdet med at overbevise myndighederne om, at Nørager Sundhedshus bør åbne igen – og denne gang med to læger – er Johnni Kristensen, Jeppe Ugilt, Jens Jacob Jensen og Søren Christensen – den samme kreds som i sin tid skabte mulighed for etablering af et sundhedshus i Nørager.

Også en anden af byens borgere holdt tale, hvor hun priste Peter Aaquist’s indsats og varmt bød velkommen til de nye læger. Det var lærer Anette Østergaard, der havde forfattet en poetisk tale til lejligheden. / JS

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler