Holger Pedersen

Jeg hedder Holger Pedersen, og jeg opstiller for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Rebild.

Jeg er 62 år og er gift med Eva og har 3 børn. Vi har boet i Nørager i 31 år.
Jeg er uddannet elinstallatør og arbejder til daglig som servicechef hos Tip-Top Slibematerialer i Aarhus.
Jeg interesserer mig meget for lokalsamfundet og deltager aktivt i den politiske debat. Jeg har tidligere været medlem af byrådet i Nørager Kommune og er nu medlem af byrådet i Rebild Kommune. Jeg er næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget og sidder i Økonomiudvalget. Min øvrige fritid bruger jeg på familie, hus, motorcykel og sommerhus.
Jeg er kandidat, fordi jeg gerne fortsat vil bidrage og være med til at præge vores lokalsamfund. Det er de nære politiske beslutninger, der ofte har størst indvirkning på vores dagligdag. Her tænker jeg specielt på at skabe gode og trygge forhold for alle borgere fra børnepasning og folkeskole til ældrepleje.
Der skal være mulighed for fleksible pasningsmuligheder, så familierne kan få hverdagen til at hænge sammen. En folkeskole som fremmer forældrenes medansvar, har en høj grad af faglighed, og som giver mulighed for et aktivt fritidsliv. Borgere med handicap og plejekrævende ældre skal sikres gode og trygge forhold.
Erhvervslivet skal sikres attraktive vilkår for etablering og udvikling gennem en smidig og kompetent sagsbehandling.
Jeg vil understøtte de frivillige i deres store og flotte arbejde både i idrætslivet og i det sociale arbejde.
Jeg vil fortsat arbejde for en kommunal decentralisering, der hvor det giver mening.
Jeg mener, Rebild Kommune skal være et godt sted at bo og udfolde sig uanset alder!