søndag, april 21, 2024

Kirkens Korshærs genbrugsbutik fejrer 20 års jubilæum

På billedet ses fra venstre Niels Jørgen Jensen (næstformand), Grethe Christensen (formand) og Betty Bentsen(kasserer) fotograferet i genbrugsbutikken i Nørager.

Af Søren Christensen

NØRAGER: Som det fremgår af annonce andetsteds i avisen, kan Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Nørager i år fejre 20 års jubilæum. Det markeres med et udsalg, der strækker sig fra lørdag den 31. juli og hele den følgende uge. Og på selve jubilæumsdagen, tirsdag den 3. august, bydes der på kaffe og kage til kunderne.

Genbrugsbutikken åbnede den 3. august 2001 i lejede lokaler fra den tidligere manufakturforretning på Jernbanegade. I spidsen for projektet stod tidligere gårdejer Henning Rolighed.

Når tanken om en genbrugsbutik i Nørager i det hele taget opstod, så skyldes det, at Henning Rolighed og hans hustru, Grethe gennem 5 år havde arbejdet i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hobro. 

Butikken havde fra starten åbent fire eftermiddagstimer på ugens fem første hverdage samt to timer lørdag formiddag, og man var 32 frivillige ulønnede medarbejdere til på skift at stå for den daglige drift.

I 2014 flyttede genbrugsbutikken ind i de lokaler, der tidligere havde rummet byens brugs, som var nedlagt. Her råder man foruden butikslokalet over en kaffestue, et personalerum og et sorteringsrum samt toiletter for både kunder og medarbejdere.

Man var egentlig godt tilfreds med lokalerne i Jernbanegade, men nogle turbulente forhold omkring det igangværende lejemål med skiftende ejere og tvangsauktioner over bygningen var hovedårsag til, at man kiggede sig om efter andre lokaler. 

Og her faldt valget så på den bygning ved Bredgade, der tidligere havde rummet en brugsbutik, der var nedlagt nogle år tidligere, men brugsforeningens bestyrelse fungerer videre og driver fortsat tankstation samt udlejning af den ledige ejendom. 

I 2018 fik genbrugsbutikken ny formand, idet Henning Rolighed af helbredsmæssige grunde ønskede at blive afløst. Det er Grethe Christensen, der har overtaget posten. Hun havde været frivillig medarbejder i butikken i en årrække og har derfor et godt kendskab til arbejdet. 

Grethe Christensen, fortæller, at man er meget glade for de lokaler, som man nu har til rådighed, og ikke mindst er man glade for samarbejdet med brugsforeningens bestyrelse.

FAKTA OM KIRKENS KORSHÆR:
Kirkens Korshær er en privat, social hjælpeorganisation tilknyttet den danske folkekirke, der arbejder blandt samfundets mest marginaliserede og udstødte grupper: narkomaner, alkoholikere, psykisk syge og hjemløse etc. 

Organisationen driver herberger og varmestuer i 29 byer over hele Danmark, hvor mennesker, der ramt af hjemløshed og andre sociale problemer, kan få en pause fra det pres, de lever under i det daglige. Her kan man få et måltid mad, og der er tilbud om samtaler og fællesskab, om tørt tøj og om et sted at hvile sig. 

Kirkens Korshær driver desuden børne-, unge- og familiestøttende arbejde flere steder i Danmark, hvor man hjælper mennesker, der har oplevet omsorgssvigt, dårlig økonomi, dårlige relationer samt psykiske og fysiske helbredsproblemer. Hjælpen består af bl.a. madpakker, tøjuddeling, rådgivning, og tilbud om udflugter og sommerlejre.

En stor del af det sociale hjælpearbejde, som Kirkens Korshær udfører, finansieres af overskud fra driften af i alt 250 forskellige former for genbrugsbutikker i Danmark, der i 2017 indbragte et samlet netto overskud på godt 85 mio. kr., svarende til et gennemsnitligt overskud på ca. 250.000 kr. pr. butik

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler