torsdag, maj 23, 2024

Den sunde landsby Nørager

NØRAGER: Mundtøjet blev flittigt brugt på de mange borgere, der var mødt op i Sortebakkehallens Cafeteria, da projekt Sundhedslandsbyer officielt blev skudt i gang i Nørager den 21. marts. I første omgang blev mundene brugt til at spise det lækre måltid, som halbestyrer Jan Myrup havde både sponsoreret og fremstillet, og senere blev mundtøjet brugt i den livlige snak om, hvad projektet konkret skal indeholde.

Det var den lokale projektgruppes styregruppe, Birgit Jensen, Helle Andersen, Vibeke Thisen og Gert Rubæk, der havde taget initiativ til at starte projektet på denne måde, og til at informere om baggrunden, og det overordnede indhold i projektet var projektleder Mette Boel fra Videnscenter for Landdistrikter mødt op.

Projekt Sundhedslandsbyer er et sundhedsprojekt som Nordea Fonden, Landdistrikternes Fællesråd, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland er gået sammen om at sætte i søen. 

Projektet går kort fortalt ud på at lave lokale sundhedsprojekter i landdistrikterne, hvor indholdet vokser ud af de lokale behov på sundhedsområdet, og som også tilgodeser de grupper, som måske ellers kan være svære at nå med de sædvanlige offentlige sundhedsforanstaltninger i specielt landdistrikterne. Her er der valgt seks mindre byer og områder, fordelt over hele landet.

Efter Mette Boels oplæg gik snakken livligt ved de mange fyldte borde, og allerede nu er der masser af gode ideer til konkrete projekter, der nu skal arbejdes videre på i lokalsamfundet, så byens borgere kan få glæde af projektet, siger Gert Rubæk til Nørager Avis.

– Jeg synes, vi er kommet rigtig godt i gang. Vi har mærket en stor interesse for projektet, og til et af de første informationsmøder, der blev holdt for nogle uger siden, blev vi næsten blæst bagover af de mange ideer. Nu skal vi så i gang med den svære opgave, det er at få lavet ideer på en tavle om til konkrete aktiviteter. Det sker jo ikke bare af sig selv, så det kræver, at der er nogle, der er villige til at vise initiativ og trække i arbejdstøjet. Men med den store interesse vi også har set på informationsaftenen, så glæder vi os til at komme i sving, fortæller en af de lokale initiativtagere, Birgit Jensen.

Nørager er sammen med flere andre landsbyer i de tre involverede regioner indbudt til at deltage i et pilotprojekt for at undersøge projektets effekt og skabe erfaringer til brug for det videre sundhedsarbejde i landdistrikterne. I Nordjylland er det Asaa og altså Nørager, der deltager i pilotprojektet, og som i den forbindelse har fået stillet hver 250.000 kroner til rådighed, som de to byer skal bruge til at sætte gang i et bredt spekter af tiltag på det lokale sundhedsområde. Et arbejde, som også skal inddrage det offentlige sundhedsfaglige område. / JS

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler