søndag, juni 16, 2024

Søndagens tekst uge 14

Søndag den 10. april er 2. søndag efter påske og søndagens evangelium står i Johannes-evange¬liet 10,22-30.

Jesus var rigtig god til med nogle få ord at beskrive Gud eller beskrive sin egen betydning ved hjælp af et billede fra sine tilhøreres hverdag, f.eks. ved at kalde sine tilhørere for får, som han selv var hyrde (= leder) for, sådan som vi skal høre det ved gudstjenesterne i folkekirken på søndag. Det kunne hans tilhørere for næsten 2000 år siden let forstå, for der var masser af får og fårehyrder i Israel dengang. Hvad en hyrde er er noget sværere at sætte sig ind i for os. Fårene her i kommunen er lukket inde på marker eller i Rebild Bakker bag et elektrisk hegn eller et andet fårehegn og har ikke nogen hyrde. Men hyrden har ansvaret for fårene. Ansvaret for at de får mad og vand og ikke bliver spist af vilde dyr.
Hvor¬dan er Jesus så som hyrde for mennesker? Jo, han sagde på et tidspunkt om sig selv: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Det har vi for nylig fejret påske til minde om. Det var mere end bare en række fridage og gudstjenester. Det var en fejring ud over hele jorden af, at begivenheder omkring en bestemt person i en enkelt uge for snart 2000 år siden stadig har helt afgørende be¬tydning for verden og for os mennesker. Den gode hyrde satte sit liv til for fårene – altså: Den gode Herre satte sit liv til for menneskene. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det er et fantastisk løfte, knyttet til det at høre Jesu ord og følge ham i livet ved at tro på ham. Et løfte om at han vil være en ven, der aldrig vil svigte og som endda vil bære os igennem det, vi ikke selv kan magte. Det kan være problemer her i livet af mange forskellige slags, vi ikke selv kan klare – og det er helt sikkert døden og dommen og evigheden: Jesus gav sit liv og døde for at give os liv, også i døden og efter døden til frelse og evigt liv. Et evigt godt liv.
Evangeliet til på søndag er en stærk understregning af vi menneskers værdi for Gud og af Guds kærlighed til os mennesker. Vi er så meget værd og så højt elsket af Gud, at han har givet os Jesus som den gode hyrde, der kender os og kæmper for hver eneste af os.
God søndag!
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler