torsdag, maj 23, 2024

Tandlæge Hans Troest takker af

hans_troest_2016_rgb
Hans Troest, som hans mange patienter kender ham, fortsætter indtil videre som ansat tandlæge i klinikken to dage om ugen.

39 år som tandlæge i Nørager

Den første august får Nørager ny tandlæge. Det er den 35-årige Andreas Simonsen, og hans kæreste, 34-årige Julie Nørgaard, bliver samtidig klinikchef.

Parret overtager den eksisterende tandlægepraksis efter tandlæge Hans Troest, der dog indtil videre fortsætter som ansat tandlæge to dage om ugen.
Jeg har haft klinikken her side 1977 og er efterhånden blevet 70 år, så nu er det på tide at drosle lidt ned, fortæller Hans Troest.
I første omgang vil den nye tandlæge fungere i Hans Troest’s klinik, som parret lejer sig ind i, men så snart det nye sundhedshus i den tidligere bankbygning står færdig, formentligt omkring oktober-november, flytter tandlægepraksissen hertil.
Andreas Simonsen er uddannet ved Tandlægeskolen i Aarhus 2010. Han har arbejdet flere steder, herunder blandt andet i Schweiz (2012-2014), hvor han har gjort gode internationale erfaringer. For tiden er han ansat ved en tandklinik i Hinnerup ved Aarhus.
Julie Nørgaard er uddannet ved Copenhagen Business School.
Hun er desuden uddannet som Bachelor i Marketing & Management Communication ved Aarhus Handelshøjskole i 2006.
Julie Nørgaard har erfaring med virksomhedsrådgivning blandt andet fra Dansk Industri i Danmark og som selvstændig i Schweiz. Parret bor i Brabrand ved Aarhus, og sammen har de to børn, tvillingerne Naja og Sara på to og et halvt år.

Andreas Simonsen og hans kæreste Julie Nørgaard ses her sammen med deres to børn.
Andreas Simonsen og hans kæreste Julie Nørgaard ses her sammen med deres to børn.

”Med vores overtagelse af tandklinikken vil der komme ændringer i den nuværende åbningstid, således at patienterne får bedre muligheder for tider,” fortæller Julie Nørgaard. ”Der vil være åbent hver dag fra kl. 07.00.En ny hjemmeside er også under forberedelse hvor der vil være mulighed for b.l.a. online booking af tider.
Med Andreas Simonsens og Julie Nørgaards beslutning om at etablere sig i Nørager kommer der nu også skred i bestræbelserne for at skabe et egentligt sundhedshus i Nørager. Det er et projekt, der har været arbejdet på et års tid, og som nu er på vej til at blive realiseret.
Oprindeligt var det planen, at der først skulle indrettes en ny lægeklinik i den tidligere bankbygning, og at det nuværende lægehus herefter skulle omdannes til tandklinik, samt at de to bygninger herefter skulle forbindes af en mellembygning med fælles foyer og ventesal.
Men det forhold, at det bliver en ny tandlæge, der først kommer ind i sundhedshuset, betyder, er disse planer nu ændret således, at det bliver tandklinikken, der etableres i den tidligere bankbygning. En ny lægeklinik vil så blive etableret i den planlagte mellembygning og en tilbygning til denne, så snart det lykkes at få nye læger til byen.
Byens og egnens borgere kan nu glæde sig ikke alene over, at der er sikret en fortsat tandlægefunktion i Nørager, men også over, at det nye sundhedshus hermed kommer i gang omtrent samtidig med det nye rådhus.
Når et sundhedshus i det hele taget kan gennemføres, så skyldes det, at en gruppe driftige, lokale borgere har sat sig i spidsen for en udvikling og endda har været parate til personligt at investere heri. Det startede med, at Johnni Kristensen, Portspecialisten, tog initiativ til at købe den tidligere bankbygning. Det gjorde han sammen med to andre af byens håndværkere, murermester Jens Jacob Jensen, og tømrermester Johnny Ibsen. De tre er alle født og opvokset i Nørager, og de er meget optaget af byens videre udvikling.
Og da Jeppe og Erik Ugilt Hansen fra Volstrup hørte om planerne, erklærede de sig straks rede til at være med til at finansiere projektet. Erik Ugilt har lige som de tre håndværkere haft sin barndom i Nørager, som han har meget til overs for, og Jeppe Ugilt er som byrådsmedlem meget optaget af at skabe udvikling i hele Rebild Kommune. Derfor gik de to straks ind i projektet, således at ejerkredsen af sundhedshuset består af de fem.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler