torsdag, maj 23, 2024

LÆSERBREV: Ændringsforslag uden skattestigning.

laeserbrev_logoTorsdag 13. okt. færdigbehandles næste års budget for 2017 i Rebild Kommune.
Her har 4 grupper: Konservativ, DF, Ugilt og Venstre sammen indsendt et ændringsforslag.
Baggrunden for ændringsforslaget fra vi fire grupper er, at seks grupper i byrådet har indgået forlig, da kravet fra flertallet, ultimativt var en større skattestigning, som nu er endt i 17 mio. Dette kunne vi naturligvis ikke være med i.
Vort ændringsforslag indeholder ingen skattestigning – fuld finansieret naturligvis – hvilket virkeligt har været et ”must” for os alle i 4-mandsgruppen pointerer Jeppe Ugilt. Vi vil derfor bl.a. spare på ledelse, administration og konsulentbistand, samt mere udlicitering, i alt svarende til 5 mio.
På særdeles vigtige områder, der virkelig ”deler vandene” er skoler, daginstitutioner og ældre. Vi har på ansvarlig vis fundet plads til at tilføre 0-15 årige på skole- og børneområdet 7 mio. svarende til ca. 1.350 kr. pr. barn, pr. år. For øvrigt er det en enig beslutning fra BU- udvalget, vi her fører videre. Og så skal vi have langt mere salg af erhvervs- og boliggrunde – der går al for langsomt. Der er kun afsat 10 mio. Det hæver vi til 15, da vi har nogle af Nordjyllands bedst beliggende områder, udstykket, betalt, lige klar til salg, siger Gert Fischer Venstre.
Tommy Degn DF er forståeligt nok noget forundret over at ”de andre” nu foreslår, et afsnit af Nørager plejecenter lukket, til trods for vi lige har besluttet det modsatte, sammenholdt med et stigende antal ældre. Det andet er en besparelse på hele ældreområdet på over 3.175 mio. hvilket vi på ingen måde kan gå med til og derfor fastholder det samme beløb, som i indeværende år. Vigtigt er vi får iværksat en ekstern uvildig analyse af hele området, med udgangspunkt i, vi som minimum fastholder nuværende service.
På anlægssiden vil 8-mandsgruppen tilføre 200.000.- til ”Laden” i Gravlev + 200.000.- til parkering Ravnkilde / Haverslev, samt 100.000.- til forundersøgelse af trafik i Nørager Midtby.
Vi besparer ikke 1 mio. på kultur og fritidsområde, således vi forsat sikrer kultur og fritidslivet et stærkt fundament og den rette opbakning til de frivillige, der får det optimale ud af midlerne. Dette er med til at løfte Rebilds vision, hvor vi ønsker en sund kommune, med et godt og ”sundt” fritidsliv udtaler Lene Aalestrup C.
Herefter tilføres kassen 5,250 mio.

Med venlig hilsen
Konservative
DF
Jeppe Ugilt
Venstre

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler