André Ellegaard Jensen

Mit navn er André Ellegaard Jensen, og opstiller til byrådet i Rebild Kommune for Socialdemokratiet.

Jeg er 27 år, bor i Nørager, hvor jeg også er født og opvokset.
Jeg har siden 2014 været uddannet som Kandidat i IT-Ledelse fra Universitetet – men har desværre gået ledig siden. Nu hedder det så (indtil videre) kontanthjælp for mit vedkommende.
Jeg er aktiv i Lokalrådet for Nørager og Rørbæk, hvor jeg er formand og kasserer, og i arbejdsgruppen omkring lokalhistorisk arkiv i Nørager.
Helt grundlæggende stiller jeg op til byrådet, fordi jeg gerne vil gøre en positiv forskel for det samfund, som jeg er en del af, og for de mennesker, som jeg deler samfundet med.
Jeg ønsker at tage ansvar og ”ruske” lidt op i de nuværende byrødder. Har man ikke prøvet at brænde nallerne – så har man nok prøvet for lidt. Desuden vil det heller ikke skade at få nye, friske kræfter, ind i Rebild Byråd!
Jeg vil bidrage til, at vi fortsat er en attraktiv tilflytter kommune, fordi det gavner os alle, at der flytter nye familier til, uanset om det så er i Nørager, Terndrup, Støvring, eller andre steder, som de vælger at bosætte sig.
NOGLE AF MINE MÆRKESAGER
Rebild Kommune skal være attraktiv – for alle – Plads til bosætning, erhverv, natur, begejstring og vækst.
Balance mellem land og by – Hele kommunen skal være med i den positive udvikling.
Familiens hverdag i centrum – En families behov og ønsker skal altid have førsteprioritet i mødet med kommunen.
Der skal tænkes i solidariske, bæredygtige og langsigtede løsninger inden for alle områder – ikke kun for vores egen skyld – men for de kommende generationers skyld.