søndag, maj 19, 2024

Rebild Kommune vedtager Natur- og Friluftspolitik

Mastrup Søndersti ved Støvring

Et enigt byråd godkendte på sit møde i december 2017 en helt ny Natur- og Friluftspolitik.

En forudgående høring bakker op om politikken. Forvaltningen vil nu udarbejde den første handlingsplan, så politikken kan komme ud at virke til gavn for natur og fritidsliv.
Hvorfor skal vi egentlig have en Natur- og Friluftspolitik?
Natur- og Friluftspolitikken beskriver de overordnede rammer og langsigtede mål for udviklingen af naturen og friluftsmulighederne i kommunen. Den skal være med til at skabe en fælles forståelse for naturens værdier og betydning og sikre det nødvendige samarbejde på tværs mellem kommune, organisationer, og foreninger og private på området. Den udstikker en række mål inden for udvalgte indsatsområder og sætter retning for, hvordan vi kommer derhen og hvem der konkret skal gøre hvad, for at det lykkes.

Borgmester Leon Sebbelin glæder sig over, at der er ros til politikken fra både byrådet og fra de mange interessenter:
– Der skal være plads til både naturbeskyttelse og friluftsliv i vores kommune. I sameksistens. Der skal være plads til natur for naturens skyld – til gavn for artsrigdom af planter og dyr. Og der skal også være plads til sport og friluftsaktiviteter: fiskeri og jagt, gåture og hundeluftning, ridning, løb og vandring, mountainbike og forhindringsløb. Vi er en sund kommune med fokus på det aktive liv i naturen, men forskellige områder er egnede til forskellige aktiviteter efter hvor robust eller sårbar naturen i et område er. Det forsøger vores nye Natur- og Friluftspolitik at favne.

Mange interessenter har været med til at komme med input til politikken. Processen er startet op i kommunens Grønne Råd med en workshop i marts måned sidste år. En stor del af de gode ideer og forslag, der kom frem ved den lejlighed, er blevet en del af det færdige resultat. I høringsperioden i september var der et velbesøgt borgermøde under åben himmel ved Suldrup Sø.
Arbejdshandskerne på
Forvaltningen går nu i gang med at udarbejde den første handlingsplan, så politikken kan omsættes til andet end ord og gode hensigter. Det er forventningen, at politikken skal fornyes hvert fjerde år, og at der laves nye handleplaner med afsæt i politikken hvert andet år.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler