søndag, maj 19, 2024

Plejehjemmets venner afholdte generalforsamling


Mandag den 14. januar 2019, blev der afholdt generalforsamling i Plejehjemmets Venner.

Formand Bente Kjær bød velkommen til de 23 fremmødte og takkede personalet på Nørager Ældrecenter, samt Nørager Pensionistforening for et godt samarbejde.
Bente Kjær berettede om de eftermiddage vi har hver anden mandag, med musik og sang, og et par gange om året banko.
Derefter fremlagde kasserer Birthe Knudsen regnskabet.
Begge beretninger blev godkendt.
På valg til bestyrelsen var:
Bente Kjær, Birthe Knudsen og Gitte Rasmussen,. hvor alle blev genvalgt.
I 2018 mistede vi et bestyrelsesmedlem.
D. 17. juli sov Asta Vraa stille ind, hvorved suppleant Kirsten Jensen trådte ind i bestyrelsen.
Som ny suppleant valgtes Ingeborg Nyrup Andersen, og Britta Andersen blev genvalgt.
Som revisorer genvalgtes Søren Pedersen og suppleant Conni Chowaniack kom ind i stedet for Henning Rolighed.
Som ny revisorsuppleant blev Poul Larsen valgt ind.
Bente Kjær bød Ingeborg Nyrup Andersen og Poul Larsen velkommen, og takkede dermed af for en god generalforsamling.
Mødet blev afsluttet med kaffe og et stykke mad.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler