tirsdag, april 23, 2024

Byggeriet skrider planmæssigt frem i Nørager

Nøragers største enkelt byggeri, Nørager Friplejehjem, ses her fra oven. (C) luftbillede.dk

Det første spadestik blev først taget i starten af juli, hvor byggeriet havde været i gang i næsten 2 måneder.

Det store friplejehjem, der skal have plads til ca. 40 beboere, forventes at være indflytningsklar i november måned 2020. Det bygges på tomten efter den gamle kommunalbygning.
Friplejehjemmet bliver etableret med baggrund i en lov fra 2015. Det var en lokal arbejdsgruppe bestående af Søren Christensen, Johnny Kristensen og Jeppe Ugilt, der havde lavet fodarbejdet for at få projektet sat igennem. Anledningen var, at det eksisterende kom¬munale plejehjem blev forsøgt nedlagt bid for bid ved, at man gang på gang inddrog bygnings¬dele fra plejehjemmet til andre formål (flygtninge¬boliger).
Gruppen indgik hurtigt en aftale med Danske Diakonhjem om at fore¬stå etablering og drift af et kommende friple¬jehjem, og arbejdsgrup¬pen blev herefter udvidet med yderligere to med¬lemmer: Tage Christian¬sen og Gitte Rubæk. Man havde nemlig på det tids¬punkt forventet at skulle i gang med at realisere projektet. Men planlæg-ningen gik for en tid i stå, fordi der var kommet nye regler for opnåelse af statsgaranti for lån til så¬danne formål. Arbejdsgruppen og Danske Diakonhjem arbejdede nu på at finde nye finansieringskilder. Efter et par måneder lykkedes det at få en aftale med et uafhængig kundeejet pensionsselskab, AP Pension. De står nu for finansieringen på 58 millioner til hjemmet i Nørager.

Jernbanegade i Nørager huser også Nørager Sundhedshus. Her er den tidligere bankbygning, der nu huser Nørager Tandklinik, netop blevet bygget sammen med den nuværende lægeklinik. Jens Jakob Jensen, der er med i projektgruppen for Sundhedshuset, fortæller at byggeriet efter planen skulle have været færdig, men han forventer det afsluttet midt i oktober. (C) luftbillede.dk

Det nye Friplejehjem ligger midt i Nørager, med udsigt over park- og søområdet. Det bliver i 2 etager udformet som en 4-længet bygning med lukket gårdhave imellem de forskellige fløje. Som tidligere nævnt kommer bygningen til at rumme 40 værelser på hver ca. 46 kvm. De får hver eget opholdsstue, soveværelse, badeværelse, entre, køkken og depotrum. Herudover etableres det yderligere et fælleskøkken og en fællesstue. I stueetagen bliver man mødt af Reception og lokaler for medarbejdere. På 1. sal laves desuden en aktivitetssal.
Søren Christensen, der er talsmand for arbejdsgruppen, fortæller at der er det største samlede byggeri i Nørager nogensinde.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=DvXPSh3d-m0[/embedyt]

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler