torsdag, maj 23, 2024

LÆSERBREV: Hellere modernisering fremfor lukning af Plejecentre i Rebild kommune

Vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe er meget kede af den håndtering der har været omkring mulig lukning af Øster Hornum og Haverslev plejecenter den seneste tid. Her har direktionen/forvaltningen udført politik og været ved at tage politiske beslutninger, fremfor at skaffe os politikere den viden vi skal bruge for at tage en eventuel beslutning ud fra det, hvis vi ønsker det. Vi har gjort opmærksom på det overfor såvel politikere, forvaltning samt direktionen, at den måde dette er håndteret på er helt uacceptabel. Ikke mindst grundet at politikere generelt eller os politikere i sundhedsudvalget ikke var orienteret omkring det, inden det blev besluttet at sende det ud til borgere og medarbejdere, uden at det har været politisk behandlet. Vi sidder med en fornemmelse af, at der er nogen der har været så optaget af, at få navne på de plejecentre der kunne lukkes med størst fordel for at finde penge hurtigst, da det vil være den nemmeste løsning for at nå besparelsen i 2022. Helt uden at stille spørgsmål til de prognoser vi har fået fra KL., hvilke vi er nogen, der har stillet spørgsmålstegn til flere gange, da vi ikke kan genkende det prognoserne siger i forhold til ledige plejeboliger og hvilke behov vi har i fremtiden. Dette skyldes desværre ikke mindst udviklingen i demens. Vi har også hele vejen gjort opmærksom på, at vi ville se, hvilken betydning friplejehjemmet i Nørager får på ledigheden af plejeboliger i Rebild kommune. Vi vil ikke være med til at lukke plejecentre, som vi har behov for, heller ikke i fremtiden.
Vores største udfordring lige nu er, at der kan være endnu et nyt friplejehjem på vej i Støvring. Det vil som i Nørager have den konsekvens, at det vil udhule yderligere økonomi for vores offentlige plejecentre. Det var jo også årsagen til at Nørager plejecenter blev nedlagt. De politiker som går forrest i at få et friplejehjem i Støvring bør også tage ansvar og melde klart ud omkring, hvilke pladser eller plejecenter der her skal nedlægges, så borgerne i Rebild kommune ved, hvad der venter når der her kan opstå en situation, hvor vi har for mange plejeboliger i kommunen. Vi kan ikke se, at det kan være i et andet område end der hvor friplejehjemmet bliver bygget, ligesom der gjorde sig gældende i Nørager.
Vi har ikke ændret holdning omkring friplejehjem. Vi ønsker ikke, at der kommer flere i Rebild kommune. Der er politikere som støtter og bakker op om det, da de gerne vil have konkurrencen til de offentlige plejecentre, så vi på den måde kan blive dygtigere på området. Det skulle vi gerne kunne uden et friplejehjem, som udhuler økonomien på området for vores egne pladser.
Vi tænker i stedet, at det er et valg fra os politikere om, at vi vælger at sætte midler af til at gøre vores plejecentre tidsvarende, både for vores ældre borgere og personalet. Så kan vi skabe gode og tidsvarende rammer og ikke mindst trivsel og glæde for dem der bor og arbejder der. Vores ældrecentre er ikke moderniseret siden midt/slut halvfemserne, så det er også på høje tid at komme i gang med denne proces. Det kunne måske også være med til at holde på vores medarbejdere og mindske sygefravær ved hjælp af bedre arbejdsmiljø.
Skulle der så være nogle få plejeboliger på et given plejecenter, som er i overskud, så kunne det tænkes ind i moderniseringen af nogle større boliger/ægtepar boliger.
Vi har også fokus på, at kigge på vores ældreboliger. Hvordan drives de i dag, hvilke muligheder er der her for at få dem der står tomme udlejet og kan nogle dem ændres så vi får indtægter her eller en besparelse på noget som vi har udgifter til og har haft i lang tid. Det kunne være seniorboliger.
Blot eksempler på andre veje at gå.
Vi ønsker, at så vidt det overhovedet er muligt, at vi har plejecentre som er bredt dækkende i vores nærområder, og er ikke tilhænger af, at lukke velfungerende plejecentre. Vi er glade for, at vi i sundhedsudvalget besluttede, at der var flere ting vi skulle have belyst, samt undersøgt flere alternative muligheder for at nå vores besparelse i forhold til budgettet, også den million i 2021. Nu venter vi spændt på, hvad der kommer fra forvaltningens side af, så vi kan arbejde ud fra flere modeller, samt hvad der vil tjene vores ældre borgere bedst.

Rasmus Rask og
Allan Jæger
Byrådsmedlem og
medlemmer af
sundhedsudvalget.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler