onsdag, maj 29, 2024

Generalforsamling i Haverslev Medborgerhus

NØRAGER: Under corona-nedlukningerne har medborgerhuset gennemgået renoveringer og nyinstallationer, og man ser nu frem mod en normal hverdag for husets brugere.

På generalforsamlingen i Haverslev Medborgerhus fortalte formanden Knud Andreasen, at generalforsamlingen normalt bliver afholdt i februar, men det har ikke været muligt i år grundet coronaen, og dermed har huset mere eller mindre været lukket ned indtil nu.

Der har kun været 29 udlejninger i det forløbne år og det er under halvdelen af, hvad der normalt er af udlejninger. Der har været mange aflysninger og flytninger af fester, og alt skyldes de coronarestriktioner, man har været underlagt.

Desværre har man også været nødt til at aflyse fællesspisning og en sangaften.

Som oplyst på sidste års generalforsamling, har der været afholdt bygningsgennemgang med Byg og Anlæg, og der er sket en del forbedringer på huset. Den ene gavl og sidevæg er renoveret med bl.a. ny isolering og flere ruder er udskiftet, idet de var punkterede. Der er opsat nyt loft i gangen, ligesom nye lofter og ventilation på toiletterne.

Efterfølgende er der brugt nogle spande maling, så lokalerne står mere lyse og indbydende til de kommende arrangementer.

Græsplænen bag huset er blevet fjernet, og der er på arealet blevet etableret parkeringsplads.

En ny industriopvasker og også blevet installeret. En opvasker, som er noget nemmere at betjene end den gamle, ligesom den også er hurtigere.

I samarbejde med Hjerteklub Danmark og lokale sponsorer er der indsamlet midler til en hjertestarter, som nu er hængt op ude ved hoveddøren, så den er nem at komme til.

Med alle de renoveringer og nyinstallationer, der er foretaget i årets løb, ser regnskabet ikke så pænt ud, idet det man kom ud af året med et underskud på kr. 45.639,-. Regnskabet blev godkendt. 

Der har været afholdt møde med Projektgruppen for det kommende Haverslev Kultur- og Idrætscenter. De orienterede om, hvor langt projektet er kommet og om, hvordan de ser Haverslev Medborgerhus blive en del af centret. 

– Vi ser måske lidt anderledes på det end de gør. Hvis huset flyttes op i det nye center, ja, så er det vores opfattelse, at så er der ikke noget, der hedder Haverslev Medborgerhus mere og dermed er bestyrelsen rolle for huset udspillet, fortæller formand Knud Andreasen.

Sonja Nørgaard, Birgit Christensen og Knud Andreasen var på valg og blev alle genvalgt. Som suppleanter valgtes Torben Køhler og Arne Vang. Carsten Bech blev nyvalgt som revisor.

– Vi håber nu, at vi fremover vil opleve en mere normal hverdag og derfor er der planlagt fællesspisning den 1. oktober, hvor vi har arrangeret Ole Lindskov til at underholde, slutter Knud Andreasen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler