lørdag, juni 22, 2024

Balance og politiske prioriteringer

Jeanette Sagan, Peter Bak og Mads Danielsen Kandidater for Konservative i Rebild Kommune KV21

I Rebild kommune har vi igennem mange år haft et solidt økonomisk grundlag til at drive vores kommune. Dog har det nok været nemmere at få midlerne til at række tidligere, end det ser ud til at blive fremover

Vi ser det som afgørende, at det politiske råderum forvaltes, så der tages højde for et nødvendigt langsigtet perspektiv.

 

Eksempelvis, når Støvring by alene, gennem de seneste 10 år er udvidet med ca. 15 ha nyt boligareal pr. år.

Så skal vi naturligvis sikre institutioner, undervisningspladser og fritidsfaciliteter nok til såvel nuværende, som nye og kommende Støvring-borgere.

Det samme billede tegner sig, om end i mindre skala, i vores øvrige byer, men her er skole, institutions- og fritidsfaciliteter ikke så hårdt under pres. Her er det oftest kun kærkomment, at der kommer flere borgere og brugere,

fordi den fysiske kapacitet er tilstede.

Vi forstår godt, at det ikke er nemt at træffe beslutning om strukturændringer generelt, og heller ikke at udskyde evt. ønskeprojekter, der måske er blevet overhalet inden om af et nødvendigt behov for at skabe flere børnehavepladser et andet sted i kommunen. Men det er nu engang den prioritering, der er et byråds opgave. 

Og for at mindske presset på institutioner, undervisningspladser og fritidsfaciliteter i Støvring, i den aktuelle situation, så kunne det være relevant at se på, om vi kan reducere behovet ved at udnytte ledig kapacitet andre steder.

Støvrings skoler fungerer som overbygningsskole allerede fra 7. klasse, for elever der ikke bor i Støvrings skoledistrikter, og samtidig er der eksempelvis ledig kapacitet på Suldrup Skole.

Der findes muligvis andre eksempler, hvor strukturelle ændringer kunne blive til en win-win situation for hele Rebild kommune. Ændringer, der kunne skabe bedre balance i hele kommunen, som det står, vedtaget i Rebild Kommunes Planstrategi for de kommende år.

Vi oplever, at der er skabt et godt samarbejde i byrådet, partierne imellem, og med politisk mod og handlekraft, kan det godt lade sig gøre, at bevare og styrke kommunens økonomiske fundament. Og fra en helhedsbetragtning af hele kommunen, så kunne der skabes bedre balance.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler