torsdag, april 18, 2024

Busser til tiden?!

NØRAGER: Som forældre er vi afhængige af at kunne stole på det system, som vi sender vores børn ud i. Heldigvis kan vi også for det meste stole på, at systemet virker. Der står dygtige lærere og pædagoger parat til at tage imod vores børn, når de når frem til skolen. Børnene lærer ikke bare at læse og regne, men også at omgå hinanden i gensidig respekt. 

Imidlertid har bustransport til Sortebakkeskolen på det seneste ikke helt levet op til det, som man må forvente. Busserne leveres af private selskaber under licitation fra NT, som igen er ejet af kommunerne og regionen, og det er helt fair, at man forsøger at holde prisen nede ved udbyde i licitation (hvilket man også skal), men prisen kan åbenbart også blive så billig, at kvaliteten kommer til at lide under det. 

Der er nu snart gået en måned, og hvis ikke busdriften kommer tilbage til normalt leje, kalder det på politisk handling. Hverken forældre eller skolebørn kan være tjent med at busserne kommer for sent, glemmer dele af ruten og må have skolebørnene til at fungere som vejvisere.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler