onsdag, juni 19, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

Af Skolebestyrelsesformand Kim Hornbech.

NØRAGER: Sortebakkeskolens bestyrelse har igen haft møde, men denne gang begyndte det noget atypisk med en lille spadseretur på parkeringspladsen foran skolen. 

Det har længe været bestyrelsens ønske, at der skal gøres noget ved den trafikale situation på parkeringspladsen. Der er i spidsbelastningerne rigtig meget trafik, og det er en blanding af busser, biler, cyklister og fodgængere. I den kommende tid, hvor også børnehavens børn skal afleveres på skolens parkeringsplads, frygter vi kaotiske tilstande. Derfor havde vi fået besøg fra kommunens Plan, byg og vej, der skulle besigtige udfordringerne på p-pladsen.

Dernæst fortsatte bestyrelsesmødet i mere vante rammer, og vi begyndte med at hilse på de nyligt valgte elevrødder. Disse kunne berette, at de havde været til fælleskommunalt elevrådsmøde, hvor de ud over konstituering også havde afgivet høringssvar om skolesituationen i Støvring samt talentarbejde i Rebild kommune. Talentudviklingen i Rebild kommune vil fremover bestå af halvårlige lejre, hvor talenter i forskellige discipliner får mulighed for at mødes og arbejde sammen. I første runde bliver det talentarbejde inden for science og ernæring. 

Efter corona-perioden er skolerne midlertidigt blevet fritaget for at lave de omdiskuterede elevplaner. Elevplanerne skulle danne grundlag for den formative evalueringssamtale mellem lærere, elever og forældre. Imidlertid var disse elevplaner noget omfangsrige, og det er derfor en oplagt mulighed for at udvikle noget, som er enklere og mere overskueligt. Skolens lærere har allerede igangsat et udviklingsprojekt, og bestyrelsen nikkede til dette projekt.

Skolebestyrelsen blev også informeret om sommerens eksamensresultat. Resultatet var ikke påvirket af corona-nedlukningen; tværtimod var det gennemsnitlige resultat en lille smule bedre end sidste år, og det var således et flot resultat, som skolens elever og lærere havde opnået.

Busserne har som bekendt ikke netop kørt helt efter planerne; skolebestyrelsen blev informeret om skolens oplevelse af dette, og da det trods alt virker til at være i klar bedring, besluttede skolebestyrelsen at se tiden an.

Sidst havde skolebestyrelsen mulighed for kort at vende det sparekatalog, som netop er udkommet. Der var hurtig enighed om at sparekatalogets forslag ikke var noget at råbe hurra for. Skolebestyrelsen var således enige om, at kvalitet koster, og det er derfor ikke holdbart at spare på skolebudgettet i Rebild Kommune, som i øvrigt allerede er blandt landets billigste skoler.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler