torsdag, april 18, 2024

Kunsten af slå en blomstereng med le

Foreningen ”Vild med Rebild” blev stiftet for cirka et år siden, og har som formål, at skabe en rigere natur i Rebild kommune. Dette skal blandt andet ske ved, at der skabes arealer med rigere natur i kommunen, hvor borgerne inddrages i pasning og pleje af naturområder.

Der harres le blade med guidning af Mathias.

En metode til at vedligeholde eksempelvis en blomstereng er ved at denne slåes med le. Der er tale om manuelt arbejde, der på mange måder er bedre end maskinelt arbejde med en busk-rydder. Dette blandt andet fordi det afslåede græs er lettere at samle op, ligesom en le er mere energieffektiv.

Som undervisere på kurset var Birgitte Wilsted Simonsen og Mathias Ringsholt, der begge har baggrund inden for outdoor-verdenen.

Undervisningsstedet var henlagt til bålhytten i Horsens ved Blenstrup, hvor brugen af le i løbet af godt fire timer blev vendt fra mange vinkler.

– Kurset indeholder selvfølgelig praktisk brug af le, men der er også blevet arbejdet med hvordan leen vedligeholdes og hvordan man transporterer og håndterer en le, så man ikke selv eller andre kommer til skade, fortalte Birgitte Wilsted Simonsen, OutdoorHimmerland.

Deltagerne prøvede at harre en le. Det betyder, at man ved hjælp af en hammer og en lille ambolt eller en såkaldt jig, på en bestemt måde arbejder med metallet på leen, så det bliver hærdet og skarpt. Dette kræver nogen øvelse, men den metalliske lyd af en hammer mod lebladet viste, at der blev gået op i arbejdet.

– Ud over det rent praktiske arbejde med leen, så har vi som noget lidt anderledes også arbejdet med ryg og nakkeøvelser, således at man også lære at passe på sin krop i forbindelse med brugen af le, fortalte Birgitte Wilsted Simonsen.

– Og skulle man komme til skade under arbejdet med sin le, så har kurset også indeholdt førstehjælp i forhold til større blødninger.

Som den sidste del af kurset blev det praktiske arbejde med brugen af le øvet på en blomstereng midt i Horsens.

Førstehjælpen blev også trænet inden leen blev taget i brug.
Der blev arbejdet godt igennem med leerne på den lille mark.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler