onsdag, maj 29, 2024

Jul på friplejehjemmet

Når friplejehjemmets beboere ser det disede og fugtige vejr udenfor, kan man glæde sig over at være indendørs, hvor denne juleudsmykning er en påmindelse om, at det snart er jul.

NØRAGER: – Vi har jo endnu ikke så mange traditioner at bygge på, da det kun er anden gang, at vi kan holde jul, fortæller forstander Susan Lundgren Hansen og føjer til: – Men det skal vi så til at bygge op.

Og går man blot en tur i friplejehjemmet, kan man ikke undgå at mærke, at det snart er jul. Overalt er der pyntet op til jul. Og selvom corona’en igen i år ser ud til at skulle lægge en dæmper på juletidens aktiviteter, så har december alligevel budt på flere arrangementer i form af bl.a.  musik, fredagshygge, besøg af de kommende konfirmander og ikke mindst et luciaoptog opført af tredje klasse på Sortebakkeskolen.

Luciaoptoget var ellers næsten ved at gå i vasken, fordi Sortebakkeskolen var ramt af flere tilfælde af corona blandt både elever og lærere. – Vi skulle jo nødigt smitte nogle af beboerne,  fortæller skoleleder Gitte Rubæk og fortsætter: – Selvfølgelig var man på friplejehjemmet meget kede af en aflysning, og det var vi naturligvis også på skolen. 

Men så fandt vi en løsning: I stedet for, at børnene skulle igennem friplejehjemmets gange, så gennemfører vi luciaoptoget i atriumgården, så beboerne kan følge det fra deres lejligheder eller fra deres fælles opholdsstuer.


Konfirmander på besøg

Den løsning vakte glæde på friplejehjemmet, hvor man allerede har et tæt samarbejde med skolen på flere områder. Blandt andet kommer elever fra skolens anden klasser en dag om måneden på besøg på friplejehjemmet for bl.a. at læse op for beboerne.

Og allerede den 8. december var de kommende konfirmander på julebesøg på friplejehjemmet. De unge mennesker glædede her beboerne med et før-jul besøg. Alle havde de i forvejen skrevet et julekort til hver enkelt beboer, og det havde de så lejlighed til personligt at aflevere.

Efter rundturen til beboerne samledes de kommende konfirmander i friplejehjemmets store sal, Storkereden, hvor der var kaffe og sodavand, og hvor man sang et par sange. – Og så overraskede børnene os med at overrække en julegave fra menighedsrådet til friplejehjemmet, fortæller Susan Lundgren Hansen. – Gaven bestod af to meget smukke Georg Jensen julestjerner, som nu og fremover vil være med i vores julepyntning.

Et af de planlagte ’før-jul’ arrangementer, som man havde glædet sig meget til, er en julefrokost den 18. december, hvor sangerinden Gry skal underholde. – Det arrangement var planlagt til at omfatte samtlige beboere med pårørende og samtlige medarbejdere, ligeledes med pårørende, men på grund af corona-situationen, har vi været nødt til at begrænse det til beboere og medarbejdere, fortæller forstander Susan Lundgren Hansen.

Juleaften
På selve juleaftenen er det sådan, at en del beboere kommer hjem til familien, mens andre får besøg af deres familie, og atter andre er alene i julen. De, der bliver tilbage på friplejehjemmet, hygger sig så sammen med medarbejderne.

– Jeg har altid været vant til, at man går i kirke juleaften. Det kan vi ikke her, men så holder jeg en andagt kl. 16, hvorefter vi får en lille dram, inden vi kan ønske hinanden glædelig jul, fortæller Susan og fortsætter:

Smukt tog det sig, da 3. klasseeleverne fra Sortebakkeskolen gennemførte et luciaoptog i Friplejehjemmets atriumgård, og hvor beboerne kunne følge det fra deres lejligheder eller deres fællesområder.

– Selve juleaftenen starter så med en lækker julemiddag og mandelgave m.v., hvorefter vi synger nogle salmer og hygger os aftenen igennem.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler