lørdag, juni 22, 2024

Sammenlægning i Socialdemokratiet

Så lykkedes det! Alle formalia i forbindelse med sammenlægningen af Socialdemokratiet Rebild Øst og Socialdemokratiet Midt-Vest er nu faldet på plads. Fremover er Socialdemokratiet Rebild et parti med en partiforening og en bestyrelse.

Efter både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i de respektive afdelinger har der været stiftende generalforsamling, hvor den første bestyrelse for Socialdemokratiet Rebild blev valgt. 

Den nyvalgte bestyrelse for Socialdemokratiet Rebild.

Bestyrelsen er bredt repræsenteret på køn, alder og områder i Rebild kommune og består af: Formand Anne Lund Gormsen, Nørager, næstformand Bent Sigaard,  Øster Hornum, Christian Made Hagelskjær, Skørping, Louise Dahl Jensen, Støvring, Thøger Elmelund Kristensen, Øster Hornum, Kirsten Andersen, Rebild,  og Louise Kvist Bundgaard, Bælum.

– Vi kom ikke i mål til valget med en bred kandidatliste, men nu har vi taget skridtet i baglandet og med sammenlægningen er vi nu godt i gang med et generationsskifte, der skal styrke os frem mod det kommende valg om godt tre år, fortæller gruppeformand Peter G. Hansen.

Formand for Socialdemokratiet Rebild, Anne Lund Gormsen, sender en kæmpe tak til alle dem, der har taget en tørn og nu kan trække sig tilbage som aktive medlemmer, mens den nye bestyrelse tager over på de mange opgaver.

Og bestyrelsen er allerede i arbejdstøjet og har til hensigt løbende at invitere til arrangementer af både politisk, informativ og social karakter. De første finder sted i de nærmeste par måneder. – Her vil vi lave et par åbne møder rundt i kommunen, hvor vi ikke bare inviterer medlemmer, men alle interesserede med det mål, at vi bliver klogere på borgernes behov, ønsker og meninger i de respektive lokalområder, slutter formand Anne Lund Gormsen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler