tirsdag, april 23, 2024

Rebild Kommune fortsætter samarbejdet med DGI Nordjylland

REBILD: For tre år siden indledte Rebild Kommune og DGI Nordjylland et samarbejde, som skulle sætte ekstra fokus på det frivillige foreningsliv i Rebild. Med fællesansættelsen af en foreningsudviklingskonsulent blev det muligt at gøre en ekstra indsats for at hjælpe, udvikle og understøtte idrætsforeningerne i Rebild Kommune. Samarbejdet har været en stor succes, som har skabt flere konkrete initiativer og samarbejder på tværs af foreningsliv og kommunale instanser. Alle sammen med et fælles formål om at lave fællesskaber for alle.

Udvalgsformand Lene Aalestrup udtaler:
– Det er vigtigt for os at skabe de bedste rammer for vores foreningsliv. Vi ved, at de gør en kæmpe forskel ude i lokalområderne. Når vi forlænger aftalen med DGI, er det fordi vi kan se, at det giver bedre muligheder for at understøtte at endnu flere bliver aktivt deltagende i vores foreningsliv. Blandt andet har vi – via denne fælles foreningsudviklingskonsulent – lavet en aftale med Idræt for sindet, hvor hovedfokus er at etablere fællesskaber for personer med handicap og psykiske udfordringer.

Rebild Kommune og DGI Nordjylland forlænger således ansættelsen af foreningsudviklingskonsulenten til sommeren 2026.

DGI Nordjyllands direktør Birgitte Nielsen udtrykker også glæde over samarbejdet:
– Vi er meget glade for at kunne forlænge vores aftale med Rebild Kommune. Vi har en lignende aftale med flere nordjyske kommuner, og det giver rigtig god mening at kunne samarbejde om at skabe de bedste rammer og muligheder for vores medlemsforeninger, så vi kan lykkes med at få flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige. Alle Rebilds borgere kan have glæde af at være en del af foreningsfællesskabet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler