søndag, april 21, 2024

Nørager lægger sig i selen for projekt Sundhedslandsby

Torsdag er der borgermøde om det kommende projekt »Sundhedslandsby« – et møde, der krydres med en fællesspisning, hvorefter der gives oplysninger om projektet samt mulighed for at få svar på spørgsmål.

Af: Jacob Søndergaard, lokaljournalist

Ideen om at medvirke i Nørager og tage projektet »Sundhedslandsby« op, kom fra Karen Greve Somerset hos Region Nordjylland til Gert Rubæk, som straks tog ideen op og sammen med Birgit Jensen fik dannet en lokal gruppe, der gerne vil arbejde videre med at få Nørager på sundhedslandsbyernes landkort. En arbejdsgruppe, der foruden de to nævnte, nu også består af Vibeke Bøgh og Helle Andersen tager nu teten i det videre arbejde med projektet. Alle fire har et stort lokalt netværk og har baggrund i på andre måder at arbejde for lokalsamfundet i og omkring Nørager.

Birgit Jensen fortæller:
– Det er faktisk et meget spændende projekt for Nørager, og der er kun seks mindre byer i Danmark, som indtil videre er med i projektet, nemlig Bisserup ved Slagelse, Nysted på Lolland, Bagenkop på Langeland, landsbylaugene Broagerland ved Sønderborg, Asaa i Vendsyssel – og så Nørager.

– Vi står nu overfor at afholde et borgermøde, tilsvarende som der også de nævnte byer holdes borgermøder. Her vil der komme nogle yderligere oplysninger frem om projektet – og undervejs har vi i arbejdsgruppen fået støtte fra Landdistrikternes Fællesråd til at lave de nødvendige forberedelser til det borgermøde, der torsdag afholdes i Sortebakkehallernes cafeteria.

Der skal ikke vælges bestyrelse mv., så blot mød ind
Birgit Jensen understreger, at torsdagens borgermøde alene er et møde, der skal informere om hele ideen bag det at være sundhedslandsby, og der skal således ikke som ved så mange andre af sæsonens møder vælges bestyrelse osv. Dermed kan man så også roligt møde op uden særlige forpligtelser.
– Én af tankerne med at etablere sig som sundhedslandsby er, at Nørager som en ny med et rigt og bredt virkende foreningsliv, skal forsøge at skabe nogle netværk – helt ud til personer, der på forskellig vis ikke er aktive, og som kan få løftet sin sundhed ved at deltage i enten motion, sociale netværk eller foreninger af næsten alle slags: Kort og godt, så handler det om at aktivere borgere, der har brug for det, for alle erfaringer og undersøgelser viser, at har man et aktivt liv med »krop eller hoved’«, så har man generelt også en bedre fysisk og mental sundhed, siger Birgit Jensen til Nørager Avis.

Erfaring blandt de seks byer
Arbejdsgruppens indsats indtil videre har være blandt andet at få etableret Nørager som Sundhedslandsby. Det er som nævnt sket via kontakt fra Region Nordjylland og med hjælp fra Landdistrikternes Fællesråd. Vi har holdt Teams-møder via »nettet« med de andre sundhedslandsbyer, og der er byttet ideer og vi har forsøgt at inspirere hinanden på tværs af landet, siger Birgit Jensen.

Var fremme ved OK-Dagen
– Vi har allerede været ude at gøre opmærksom på torsdagens borgermøde – først ved forrige måneds OK-Dag i Sortebakkehallerne, og siden med flyers i byen og ved annoncering i Nørager Avis, sociale medier mv.
Det er vigtigt, at vi som arbejdsgruppe får en god opbakning i Nørager og nærmeste omegn, for der er her som i de øvrige sundhedslandsbyer, sikkert også et behov for at hjælpe borgere, familier eller børn med behov for at blive mere aktive. Det er samtidig vigtigt, at det lokale foreningsliv i og omkring Nørager lader sig repræsentere, for det er ikke mindst gennem det lokale, aktive foreningsliv, vi kan medvirke til at øge sundhedstilstanden hos de berørte grupper, slutter Birgit Jensen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler