Maybritt Toft Pedersen

Mit navn er Maybritt Toft Pedersen.

Mit navn er Maybritt Toft Pedersen jeg er 40 år gammel og bor i Terndrup. Jeg har 3 aktive børn på 9, 12 og 15 år, der dyrker meget sport, så jeg står gerne på sidelinjen i håndboldhallen eller på fodboldbanen.
Til daglig driver jeg sammen med min mand en virksomhed med 170 ansatte, udover det læser jeg en MBA i ledelse.
Jeg stiller op til kommunalvalget KV17 på den sociale fællesliste Rebild.
Min motivation for at gå ind i politik er klart et ønske om at præge udviklingen til fordel for det samfund jeg selv er en del af.
Som menneske mener jeg det er vigtigt, at vi har fokus på udvikling og samarbejde på tværs af byer i hele kommunen.
Rebild kommune profileres sig af at være Nordjyllands mest erhvervsvenlige kommune, det skal vedligeholdes, men vi skal også være en attraktiv bosætningskommune.
Mit fokus vil være på erhvervsområdet, skole og daginstitutioner, jeg mener at disse områder er de vigtigste parameter for udvikling og tiltrækning af flere arbejdspladser samt borgere til vores kommune.
Flere arbejdspladser og borgere er nøglen til bedre velfærd for alle.
Fokus områder.
Rebild kommune skal forblive attraktiv for erhvervet, så vi kan skabe flere arbejdspladser.
Vi skal have fokus på kvaliteten af vores skole- og dagtilbud, så vi opnår bedst mulig trivsel og læring til vores børn.
Som ny kandidat til Rebild kommunes byråd vil jeg arbejde for at vores samfund følger med udviklingen på forsvarlig vis, samt sikre at yderområderne i vores kommune ikke bliver glemt.
En forsat udvikling af Rebild Kommune